Sản phẩm thiết kế nội thất Học viện chính trị khu vực II

Chủ đầu tư:   Học Viện Chính Trị Khu Vực II

Địa chỉ: số 99, Đường Man Thiện, P.Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM

Hạng mục: Cải tạo tường cách và tiêu âm

Đơn vị thiết kế và thi công: 4U MEDIA STUDIO

4u studio noi that
4u studio noi that
4u studio noi that
4u studio noi that

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *